Priser badrumsbesiktning

VVS-besiktning

4990 kr


Tätskiktsbesiktning

4990 kr


Slutbesiktning

6990 kr


Tre-stegsbesiktning

13900 kr


Statusbesiktning

6990 kr


Övriga tjänster

Pris på begäran.


Milersättning tillkommer vid uppdrag utanför Östersunds kommun.