Tre-stegsbesiktning

Tre-stegsbesiktning badrum

En badrumsrenovering är betydligt mer komplicerad än vad man kan tro. Det är flera olika yrkesgrupper som ska lösa av varandra i olika omgångar. Detta ställer höga krav på kommunikation, samordning och sammarbete i ett projekt där allt den ena parten gör påverkar nästa hantverkare på tur. 


Om det brister någonstans så kan det lätt bli fel i delar som sedan byggs in och förblir dolda. Därför är det en god investering att använda våran tjänst för en besiktning i tre steg, där vi gör delbesiktningar när VVS är klart, när tätskikt är klart samt när allting är klart. På så vis minimeras riskerna för att allvarliga fel förbises.