VVS-Besiktning

VVS-Besiktning

Vid en VVS-besiktning kontrollerar vi så att både avlopp, spill- och tappvatteninstallationerna är korrekt utförda. Detta görs innan badrummet återbyggs.