Projektledning

Projektledning

Känner du att kunskapsnivån eller energin för att hantera alla delar kring en renovering är för låg så kan vi hjälpa er att hålla i erat projekt. Vi sitter då som mellanhand mellan er och entreprenörerna, där vi sköter kommunikation och samordning. Under projektets gång gör vi platsbesök för att kvalitetssäkra kritiska moment och installationer.