Slutbesiktning

Slutbesiktning

Slutbesiktningen görs när badrummet är komplett. I detta skede kontrolleras bl.a. att ytskikten  är fackmässigt utförda, att all utrustning fungerar samt att nödvändig dokumentation är inlämnad till slutkunden.


När badrummet är komplett är det i princip omöjligt att kontrollera tätskikt, dolda el och VVS-installationer, i och med att de ofta är dolda i golv och väggar. Därför förespråkar vi att ni investerar i en tre-stegsbesiktning för att kvalitetssäkra alla delar av badrummet.